Ο Δρ Φώτης Φιλιππόπουλος εισηγητής στο GLOBAL INNOVATION COOP SUMMIT 2021 | 20/04

Υπαρξιακή Ρευστότητα: Το μέλλον των συνεταιρισμών στην εποχή των κινημάτων της σύγκλισης και της Αντι-ευθραυστότητας.

Τώρα ζούμε σε έναν νέο κόσμο. Σήμερα, οι επιχειρήσεις με τις κορυφαίες επιδόσεις είτε έχουν ανακαλύψει εκ νέου την οντότητα τους, είτε διερεύνησαν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που τροφοδοτούνται από τις δυνατότητες της "Σύγκλισης" που ενσωματώνει ιστορικά διακριτούς τεχνολογικούς και επιστημονικούς τομείς.


Η "Σύγκλιση" σβήνει τα όρια μεταξύ του ψηφιακού, φυσικού και διαδικτυακού περιβάλλοντος και δημιουργεί άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για την επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

Αλλά στον ρευστό κόσμο του σήμερα, η συνεργατικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα δεν αρκούν για την επιβίωση και ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να καλλιεργήσουν "Αντι-ευθραυστότητα" για να επιβιώσουν ενόψει της συνεχούς επιτάχυνσης, της αστάθειας και των αντιξοοτήτων, να τραφούν από αυτές τις συνθήκες για να γίνουν ισχυρότερες, να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη δημιουργία νοήματος και να αναπτύξουν μια προκατάληψη για δράση.

Εγγραφές: http://globalinnovation.coop/