Πρόγραμμα Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας:
Εξοπλιστείτε με την ισχυρή μέθοδο του MIT

Φώτης Φιλιππόπουλος
Φώτης Φιλιππόπουλος

Εξοπλιστείτε με τη δοκιμασμένη, συστηματική και αυστηρή προσέγγιση του MIT στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα.

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να μεταφέρετε με επιτυχία ένα προϊόν καινοτομίας στην αγορά καθώς και να αναπτύσσετε την επιχείρηση σας ενόψει μεταβαλλόμενων αγορών, τεχνολογιών και ζήτησης.

Αυτό το εντατικό πρόγραμμα περιγράφει μια μοναδική και ισχυρή προσέγγιση στην ενοποίηση της επιχειρηματικής και τεχνολογικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη κερδοφόρων επιχειρήσεων και τεχνολογιών. Θα διδαχθείς τον τρόπο αντιμετώπισης προκλήσεων που κυμαίνονται από τη διαχείριση της καινοτομίας και την έρευνα έως την ανάπτυξη προϊόντων που θέλουν οι άνθρωποι να αγοράσουν, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας στη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης που αλλάζει τον κόσμο.

Δια ζώσης: 2 ημέρες | 16 ώρες
Εξ αποστάσεως: 8 ημέρες | 16 ώρες | 2 ώρες/ημέρα

Εξοπλιστείτε με τη δοκιμασμένη, συστηματική και αυστηρή προσέγγιση του MIT στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα (IDE | Innovation-Driven Entrepreneurship) ή αλλιώς την "Πειθαρχημένη Επιχειρηματικότητα" σύμφωνα με τον καθηγητή του MIT και συγγραφέα της μεθόδου, Bill Aulet.

 

Η πειθαρχημένη επιχειρηματικότητα (Disciplined Entrepreneurship 24 Steps) είναι μια συστηματική προσέγγιση της καινoτόμου επιχειρηματικότητας σε 24 στάδια, που αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζουν οι άνθρωποι την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκεται αυτοπροσώπως από τον Δρ Φώτη Φιλιππόπουλο, βραβευμένο ειδικό εταιρικής καινοτομίας με παγκόσμιο επαγγελματικό αποτύπωμα και πιστοποιημένο διδάσκων Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας από το ΜΙΤ.

 

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτικό και πιο επωφελές για:

 

 • Στελέχη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

 • Στελέχη σε οργανισμούς εντάσεως τεχνολογίας

 • Στελέχη Έρευνας και Ανάπτυξης

 • Μάρκετινγκ και στελέχη ανάπτυξης επιχειρήσεων

 • Προγραμματιστές

 • Σχεδιαστές προϊόντων

 • Διαχειριστές έργων

 • Διασταυρώσεις ορισμένων από αυτές τις λειτουργικές περιοχές

Ανακαλύψτε την ισχύ της συστηματικής προσέγγισης του ΜΙΤ στην Επιχειρηματικότητα.

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Το μάθημα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι πραγματικοί καταναλωτές σκέπτονται και αλληλεπιδρούν στον πραγματικό κόσμο και παρουσιάζει ένα εύρος προκλήσεων που εκτείνονται από την Έρευνα και Ανάπτυξη έως την κατασκευή, τη μηχανική, τη διαχείριση έργων και τη στρατηγική προϊόντων.

 

Παρέχει μια ισχυρή προσέγγιση στην ανάπτυξη και τη διαχείριση της τεχνολογίας και των προϊόντων που οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν. Το υλικό του προγράμματος θα διερευνήσει επίσης τρόπους για τη σύνδεση αυτών των τεχνολογιών και προϊόντων με την επιχειρηματική στρατηγική μιας εταιρείας.

 

Οι έννοιες, τα εργαλεία και τα πλαίσια που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα σας επιτρέψουν να:

 • Εφαρμόστε τη ισχυρή μεθοδολογία του ΜΙΤ στη δουλειά ή το έργο σας.

 • Μάθετε τις αρχές της διαχείρισης της καινοτομίας, της συμπεριφοράς των καταναλωτών, της στρατηγικής μάρκετινγκ υψηλής τεχνολογίας και της εμπορίας καινοτομιών.

 • Δημιουργήσετε, αναγνωρίσετε και αξιολογήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

 • Ερμηνεύσετε τις ανάγκες των πελατών και να ποσοτικοποιήσετε την προτεινόμενη αξία.

 • Ξεκινήστε και οικοδομήστε μια επιτυχημένη εταιρεία τεχνολογίας ή επιστήμης.

 • Αξιοποιήσετε τα ευρήματα από εταιρικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.

 • Αναπτύξετε κερδοφόρα επιχειρηματικά σχέδια.

 • Περιηγηθείτε στη διαδικασία επένδυσης επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για ιδρυτές, ομάδες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη, διαχείριση ή εμπορία υπηρεσιών και προϊόντων σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές. 

Θα λάβω πιστοποίηση; Εκατοντάδες επιχειρηματίες, ηγέτες επιχειρήσεων και επιστήμονες όπως εσείς έχουν ολοκληρώσει αυτό το μάθημα.


Αλλά αυτό το μάθημα δεν είναι για όλους καθώς περήφανα δεν προσφέρουμε καμίας μορφής πιστοποιητικού. Δεν είμαστε ούτε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ούτε ΚΕΚ ή ΙΕΚ και ούτε θέλουμε η και ευελπιστούμε να γίνουμε!

 

Ο στόχος μας είναι να διδάξουμε στην Ελληνική επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα κάποια από τα ισχυρότερα εργαλεία τα οποία έχουμε εφαρμόσει σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα.

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και τα ανώτερα γενικά και τεχνικά στελέχη να ανακαλύψουν έναν νέο τρόπο να βλέπουν, έναν καλύτερο τρόπο να κάνουν τη διαφορά και την ευκαιρία να εφαρμόσουν ανωτάτου επιπέδου γνώσεις για να αναπτύξουν προϊόντα και επιχειρήσεις σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές.

Ποιοτικές γνώσεις που θα σας κάνουν να αμφισβητήσετε ότι ξέρατε μέχρι τώρα. Το πρόγραμμα είναι πραγματικά παγκόσμιας κλάσης με υλικό δυσεύρετο που προσφέρεται από έναν άνθρωπο ικανό και άκρως ενημερωμένο στο πεδίο του.

Αλέξανδρος Κ.

Επένδυση: €700

Πρόγραμμα Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας:

 • Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως πρόγραμμα 16 ωρών 

 • Άκρως πρακτικές και αποδεδειγμένες μέθοδοι

 • Παγκοσμίου επιπέδου διδακτέα ύλη

 • Άμεσα εφαρμόσιμη γνώση

*Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την ατομική συμμετοχή στο εκάστοτε πρόγραμμα.  

Για τις εταιρείες στην τιμή του εκάστοτε προγράμματος περιλαμβάνεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιπλέον 2 μελών της ίδιας εταιρείας. Η τιμή διπλασιάζεται για κάθε επιπλέον τρεις μετέχοντες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε τη θέση σας η να ζητήσετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την ύλη μαθήματος.

[Το μάθημα περιλαμβάνεται στο Masterclass].