top of page

Πρόγραμμα Σχεδιαστικής Σκέψης: Προσαρμοσμένη για τη σύγχρονη επιχείρηση

Φώτης Φιλιππόπουλος

Εφαρμόστε τη σχεδιαστική σκέψη με την ταχύτητα και κλίμακα που απαιτεί μια σύγχρονη επιχείρηση.

Η Σχεδιαστική Σκέψη είναι μια μέθοδος για την καινοτομία και ένα πλαίσιο για τις ομάδες που τις επιτρέπει να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, τοποθετώντας τους τελικούς χρήστες στο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού. 

Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν μια ποικιλία πλεονεκτημάτων όπως σχεδιαστικές λύσεις που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των τελικών χρηστών, βελτίωση της επιχειρηματικής στρατηγικής εντοπίζοντας και επενδύοντας στα πιο σημαντικά προβλήματα των χρηστών, μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

"Η μέθοδος της Σχεδιαστικής Σκέψης προσφέρει πολλά σημαντικά ποσοτικά οφέλη: 2x ταχύτερος χρόνος στην αγορά, 75% μειωμένος χρόνος σχεδίασης, 33% μειωμένος χρόνος ανάπτυξης νέων προϊόντων, και απόδοση των επενδύσεων (ROI) +301%".


- Forrester (2018) για την IBM

Δια ζώσης: 2 ημέρες | 16 ώρες
Εξ αποστάσεως: 8 ημέρες | 16 ώρες | 2 ώρες/ημέρα

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εισαγάγει επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, σχεδιαστές προϊόντων και ανώτερα γενικά και τεχνικά στελέχη στις αρχές, τις θεωρίες, τα εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), όπως ισχύουν για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων και την Εταιρική Καινοτομία.

 

Η Σχεδιαστική Σκέψη είναι μια μεθοδολογία κεντρική για τον χρήστη για την επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία. Περιλαμβάνει εκτεταμένη συνεργασία, χρησιμοποιώντας στρατηγικές όπως δημιουργική σκέψη, δημιουργία υποθέσεων, πρωτότυπα, δοκιμές και επανάληψη.​

 

Οι επιτυχημένες ομάδες Σχεδιαστικής Σκέψης λειτουργούν ως ένα οικοσύστημα διαφορετικών ανθρώπων με μοναδικές δεξιότητες και ευθύνες, συνεργαζόμενοι για να προσφέρουν εμπειρίες με επίκεντρο τον άνθρωπο.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκεται αυτοπροσώπως από τον Δρ Φώτη Φιλιππόπουλο, επισκέπτη καθηγητή Σχεδιαστικής Σκέψης στο ΔΙΠΑΕ και πιστοποιημένο Practitioner & Co-Creator στη Σχεδιαστική Σκέψη από την IBM.​

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτικό και πιο επωφελές για:

 

 • Στελέχη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

 • Στελέχη σε οργανισμούς εντάσεως τεχνολογίας

 • Στελέχη Έρευνας και Ανάπτυξης

 • Μάρκετινγκ και στελέχη ανάπτυξης επιχειρήσεων

 • Προγραμματιστές

 • Σχεδιαστές προϊόντων

 • Διαχειριστές έργων

 • Διασταυρώσεις ορισμένων από αυτές τις λειτουργικές περιοχές

Η Σχεδιαστική Σκέψη προσαρμοσμένη για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Αυτό το μάθημα παρουσιάζει διάφορες συστηματικές διεργασίες καινοτομίας που αποτελούν και μια εργαλειοθήκη για την τόνωση της δημιουργικότητας και τις μεθοδολογίες για τον καθορισμό και την επίλυση προβλημάτων. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την εφαρμογή των εννοιών της Σχεδιαστικής Σκέψης και της υπόθεσης που βασίζεται στην καινοτομία για το σχεδιασμό και τη δοκιμή νέων ιδεών που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. Το μάθημα αναφέρεται επίσης σε πολλές ιστορίες από διαφορετικούς οργανισμούς που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αυτή για να ανακαλύψουν συναρπαστικές λύσεις.

 

Το μάθημα έχει επίσης σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους μετέχοντες στο πλαίσιο της IBM για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), στη διασταύρωση της τεχνητής νοημοσύνης και της σχεδιαστικής σκέψης για να μάθετε πώς δημιουργούν εμπειρίες AI και να ανακαλύψετε την αξία του σχεδιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη.

 

Εστιάζουμε στον τρόπο με τον οποίο οι πραγματικοί καταναλωτές σκέφτονται και αλληλεπιδρούν στον πραγματικό κόσμο και το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι το μέγιστα πρακτικό για τους επαγγελματίες στο χώρο του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, στη διαχείριση έργων, στη γενική διαχείριση μάρκετινγκ, και στο σταυροδρόμι ενός αριθμού αυτών των λειτουργικών περιοχών.​​

 

Οι έννοιες, τα εργαλεία και τα πλαίσια που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα σας επιτρέψουν να:

 • Εφαρμόστε τις αρχές της Δημιουργικής Σκέψης

 • Αποκτήστε πρόσβαση στην εργαλειοθήκη των ισχυρότερων και πιο εξελιγμένων μεθοδολογιών Σχεδιαστικής Σκέψης στον κόσμο όπως των IBM, ΜΙΤ, Columbia, Stanford, Google και άλλων

 • Μάθετε πώς η Σχεδιαστική Σκέψη βοηθά τις επιχειρήσεις να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα 

 • Κερδίστε την ενσυναίσθηση των χρηστών μέσω έρευνας

 • Αναζητήστε μοτίβα στη συμπεριφορά των χρηστών.

 • Προσδιορίστε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες

 • Εξελίξτε αφηρημένες ιδέες σε συγκεκριμένες λύσεις

 • Δημιουργήσετε πρωτότυπες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρήστες

 • Οδηγήστε και εφαρμόστε διαδικασίες σχεδιαστικής σκέψης

 • Σχεδιάστε πειράματα για να αναπτύξετε και διερευνήσετε υποθέσεις

 • Σπριντ Σχεδιασμού: Επιλύστε τα δυσκολότερα επιχειρησιακά σας προβλήματα και δοκιμάστε νέες ιδέες σε 5 μόνο ημέρες.

 • Οργανώσετε και να εκτελέσετε Σπριντ Σχεδιασμού με τη μέθοδο της Google

 • Να χτίσετε οργανισμούς που υποστηρίζουν τη δημιουργική σκέψη και την καινοτομία

 • Εφαρμόστε τη σχεδιαστική σκέψη στο σχεδιασμό εμπειριών Tεχνητής Nοημοσύνης

 • Ανακαλύψτε την αξία του σχεδιασμού για την Tεχνητή Nοημοσύνη (AI)

Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για ιδρυτές, ομάδες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη, διαχείριση ή εμπορία υπηρεσιών
και προϊόντων σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές. 

Θα λάβω πιστοποίηση; Εκατοντάδες επιχειρηματίες, ηγέτες επιχειρήσεων και επιστήμονες όπως εσείς έχουν ολοκληρώσει αυτό το μάθημα.


Αλλά αυτό το μάθημα δεν είναι για όλους καθώς περήφανα δεν προσφέρουμε καμίας μορφής πιστοποιητικού. Δεν είμαστε ούτε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ούτε ΚΕΚ ή ΙΕΚ και ούτε θέλουμε η και ευελπιστούμε να γίνουμε!

 

Ο στόχος μας είναι να διδάξουμε στην Ελληνική επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα κάποια από τα ισχυρότερα εργαλεία τα οποία έχουμε εφαρμόσει σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα.

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και τα ανώτερα γενικά και τεχνικά στελέχη να ανακαλύψουν έναν νέο τρόπο να βλέπουν, έναν καλύτερο τρόπο να κάνουν τη διαφορά και την ευκαιρία να εφαρμόσουν ανωτάτου επιπέδου γνώσεις για να αναπτύξουν προϊόντα και επιχειρήσεις σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές.

'Έχοντας παρακολουθήσει πληθώρα διαφορετικών σεμιναρίων και μαθημάτων, θεωρώ πως είναι με χαοτική διαφορά το καλύτερο masterclass και το πιο πλήρες μάθημα με ένα εξαιρετικό ομιλητή και αστείρευτη γνώση για όποιον πραγματικά το εκμεταλλευτεί.

Λεωνίδας Π.

Επένδυση: €500

Πρόγραμμα Σχεδιαστικής Σκέψης.

 • Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως πρόγραμμα 16 ωρών 

 • Άκρως πρακτικές και αποδεδειγμένες μέθοδοι

 • Παγκοσμίου επιπέδου διδακτέα ύλη

 • Άμεσα εφαρμόσιμη γνώση

*Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την ατομική συμμετοχή στο εκάστοτε πρόγραμμα.  

Για τις εταιρείες στην τιμή του εκάστοτε προγράμματος περιλαμβάνεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιπλέον 2 μελών της ίδιας εταιρείας. Η τιμή διπλασιάζεται για κάθε επιπλέον τρεις μετέχοντες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε τη θέση σας η να ζητήσετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την ύλη μαθήματος.

[Το μάθημα περιλαμβάνεται στο Masterclass].

bottom of page