Ενημερώσεις, πόροι και περιεχόμενο για την καινοτομία